2 de Desembre de 2022  19:00 hores

Palau de Valeriola de Valencia

Inauguració de l’exposició ElMur

Un projecte que des de  fa quatre anys treballa per a recuperar la memòria democràtica de la Comunitat Valenciana Imatges, relats i objectes de la seua història més pròxima.